Протези.БГ - Национален център за протезиране и рехабилитация Горна Баня
БългарскиTürkçeEnglish

Hastanın yol haritası

1. Engelli insan /amputasyonu yapılan uzuv veya diğer engel/ ortopedi doktoru tarafından muayene için aile doktorundan yönlendirme belgesi No 3, kod 13 alarak özel ortopedik travma doktor heyetine /OTDH/ muayene çıkmalıdır.

2. Hastalığına göre hasta kendisine gerekli olan tıbbi malzeme /TM/ veya yardım gereci /YG/ için OTDH tarafından sağlık raporu alır.

3. OTDH tarafından alınan sağlık raporun bir sureti ile hasta TM/YG üreticisi/ticaretçisi olan bir şirkete gider.

4. OTDH tarafından alınan sağlık raporunda belirtilenlere göre tıbbi malzemelern limitlerine ilişkin Çalışma ve sosyal politikalar Bakanlığın 02.04.2008 tarih ve РД 01/319 No'lu emri uyarınca tüm gerekli TM ve/veya YG tanımı ve fiyatı ile hastaya 'Sipariş formu' ve proforma fatura düzenlenir.

5. Proforma fatura ve OTDH tarafından alınan sağlık raporuyla birlikte hasta ikamet ettiği yerin 'Sosyal yardım Müdürlüğüne' /SYM/ TM/YG alımı veya tamiri için yardımın verilmesi için bir dilekçe-beyan formu yatırır.

6. Başvuru yapıldıktan 10 güne kadar engelli kişi OTDH sağlık raporunda belirtilen TM/YG üretimi /satın alımı/ için ikamet ettiği yerin SYM'den bir emir alır.

7. TM/YG alımı veya tamiri için yardım en geç hastanın emiri aldığı tarihten itibaren bir ay içinde engelli kişiye verilir.

8. Engelli kişi TM/YG alımı veya tamiri için yardımı nakit veya banka havalesi ile proforma faturayı hazırlayan şirkete öder. Hasta tarafından yapılan ödeme için fatura ve vergi makbuzu / ödeme emri düzenlenir.

9. TM/YG alımı veya tamiri için sipariş verilir; ödemesi yapılan TM/YG için hastanın ölçüleri alınır; hastanın hakkı varda yol masrafları için bir yazı verilir.

10. Engelli kişi veri girişi operatörden arama sonrasında sipariş verilen TM bir örneğini denemeye gelir.

11. Hazır ürünün teslimatı sırasında engelli kişiye şunlar verilir:

  • teslim tesellüm tutanağı
  • üretici firmanın tamir yerlerin belirtildiği bir garanti kartı
  • kullanım talimatları
  • uygunluk beyannamesi
  • yapılan TM kullanımı konusunda eğitim beyannamesi
  • hakkı varsa yol masrafları hakkında bir yazı
  • daha önce TM ödenmesinde düzenlenen fatura ve vergi makbuzu / ödeme emri.

12. Hasta kendisine verilen yardımın amacına uygun olarak harcandığını ıspatlayan ikamet ettiği yerin SYM'de şu harcama belgelerini ibraz eder:

  • fatura ve vergi makbuzu / ödeme emri
  • teslim tesellüm tutanağı