Протези.БГ - Национален център за протезиране и рехабилитация Горна Баня
БългарскиTürkçeEnglish

Национален център за протезиране - Горна баня

През 1957г. Д-р Константин Стойчев полага основите на протезирането в България. След назначаването му в Института по възстановителна хирургия – Горна баня със съдействието на проф. Шлегел /водещ ортопед на тогавашната ГФР / се изгражда модерната за времето си база за протезиране на ул. Петко Напетов № 56. От 2003г. в изпълнение на изискванията на новия Закон за лечебните заведения дейността се извършва под формата на акционерно дружество.

Националния център за протезиране Горна баня е не само наследник и правоприемник на основата и традициите в протезирането от 1957г. до сега, но същия продължава развитието си и до днес, като един нов модерен и съвременен протезен център. От 2013г. след близо 5 годишно проучване на съвременните технологии на най-добрите производители ние заработихме в стратегическо партньорство с водещата компания в производствето на протези Щрайфенедер-Германия, като българо-германски център за протезиране под формата на партнершип.

С мрежата си от 19 Центъра за обслужване на пациенти, разположени в големите градове в цяла България, НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПРОТЕЗИРАНЕ – ГОРНА БАНЯ създаде организация, която дава възможност да се затвори пълният цикъл на обслужване и грижа за пациента : от получаване на необходимата болнична помощ чрез провеждане на болнично лечение, при необходимост – ампутация и реампутация на горни и долни крайници от най-опитните и високо-квалифицирани екипи в страната, през възстановяването на пациента, изработване и поставяне на протези на горни и долни крайници, ортези и други помощни средства, до рехабилитация и обучение на пациентите за приспособяването им за живот и дейност с помощните средства.

Реалната социална интеграция на хората с увреждания е възможна единствено чрез осигуряването на адекватни помощни технологии, тъй като те спомагат за компенсиране на функционалните ограничения и позволяват на тези хора да участват в ежедневните си дейности. Нашето българо-немско партньорство гарантира именно това.

Това което ни прави различни и единствените, които предлагат гарантирана комплексна грижа е рехабилитацията и обучението в ползване на медицинското изделие – протеза. Ние осъзнаваме, колко жизнено важна е рехабилитацията за самите пациенти и даваме гаранции за тяхната реинтеграция в активния живот обществен живот, като ги „вдигаме на крака" и им връщаме персоналната автономност.

При нас грижата за пациента се изразява в 7 дневна рехабилитация в болнична обстановка, включваща: ежедневно двуразово обучение в ходене с протеза, като за всеки пациент се изготвя индивидуална сутрешна и следобедна програма включваща различни техники и ЛФК индивидуални занимания.

Не е лека задачата да адаптираме пациента към т.н. изкуствен крайник, но и да го ресоциализираме , да го върнем към стария му начин на живот чрез различни начини на общуване , беседи, обучение. Това е нашата основна цел.

Личността на пациента, неговият ангажимент, готовност за коопериране, мотивация и активност, както и степента на усвояване, успоредно с условията на заобикалящия го семеен и професионален кръг, определят успешното прилагане на протезата в смисъла на нейната същност като помощно средство.

Преимуществата ни са в нашата история, традиция и ноу-хау, нашата отдаденост към нуждите на пациентите, непрекъснатия стремеж за образование и квалификация и към прилагане на най-напредналите технологии в продуктите и услугите, които предлагаме, което може да се види във всичките ни центрове за обслужване на пациенти в цялата страна.

Понастоящем Националния център за протезиране работи в сдружение с Щрайфенедер - Германия под формата на стратегическо дългосрочно партньорство, което гарантира прилагането на най-съвременните и водещи продукти в областта на протетиката и ортотиката.

Със сигурност това дава възможност безкомпромисно да се защити нашата работа, изразяваща се в : качество, компетентност, коректност.