Протези.БГ - Национален център за протезиране и рехабилитация Горна Баня
БългарскиTürkçeEnglish

История – за пациента

Ортопедичните обувки в различните им разновидности, се използват още от древни времена. За това свидетелстват запазените от онова време фрески, картини и рисунки. Важна роля за развитието на различните конструкции обувки играят климатът, нравите и обичаите, финансовите и материалните въпроси, хигиеничните изисквания и модата.

От векове, в топлите страни са предпочитат и ползват за защита на ходилата различните видове сандали, а в студените северни области се носят обувки със специална кройка от натурални кожи, а напоследък от филц или други добре изолиращи студа синтетични материали.

За първи път през 1858г. цюрихският анатом Herman Mayer предлага реформирането на тогавашните обувки, като вмъква важен медицински елемент. Той е предлага обувката да се строи, съобразена с главната функционална линия на ходилото, която според него започва от средата на петата, минава през средата на главичката на първата метатарзална кост и стига до средата на палеца.

В НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ПО ПРОТЕЗИРАНЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ – ГОРНА БАНЯ се изработват ортопедични обувки на хора с болни, деформирани или частично ампутирани ходила или диабетично стъпало и индивидуални стелки с основната цел да предоставят най – добрата подръжка за вашите крайниците. Нашите ортопедични обувки поддържат петата и свода на стъпалото, като намаляват болките в краката и препятстват развитието на хронични заболявания. Ние предлагаме производството на ортопедични обувки, които осигуряват комфорт и добра поддръжка за крайниците Ви.